La Faile İllallah İlahi Sözleri

La Faile İllallah İlahi Sözü

Dergeh-i şâh u gedâ,
Lâ ilâhe illallah.
Dergeh-i şâh u gedâ,
Lâ ilâhe illallah.

Lâ fâile illallah,
Lâ ilâhe illallah.
Dilde zikrim bu her gâh,
Lâ ilâhe illallah.

Ruhlerin gül mihr ü mâh,
Kaşlarındır kıblegâh.
Ey muazzam pâdişâh,
Lâ ilâhe illallah.

Nûr-i zât-ı kibriyâ,
Menba’-i cûd ü sehâ.
Dergeh-i şâh u gedâ,
Lâ ilâhe illallah.

Derde dermân sendedir,
Lutf u ihsan sendedir.
Sırr-ı Kur’ân sendedir,
Lâ ilâhe illallah.

Zekî Hakk’In kuludur,
Yolu Allah yoludur.
Dergehi pek uludur,
Lâ ilâhe illallah.