Kutbu Azam Sultanımsın İlahi Sözleri

Kutbu Azam Sultanımsın İlahi Sözü

Muhammed’in gülüdür o yağmurların selidir o zakirlerin dilidir o kutb-u âzam sultanımsın,
Gavsul Âzam Geylani’ye dostu dosttur Rufai’yle Nakşibendi Şazeli’yle kutb-u âzam sultanımsın.
Muhammed’in gülüdür o yağmurların selidir o zakirlerin dilidir o kutb-u âzam sultanımsın,
Gavsul Âzam Geylani’ye dostu dosttur Rufai’yle Nakşibendi Şazeli’yle kutb-u âzam sultanımsın.

Velilerin sofrasında sultanların vuslatında o kırkların halkasında kutb-u âzam sultanımsın
Gavsul Âzam Geylani’ye dostu dosttur Rufai’yle Nakşibendi Şazeli’yle kutb-u âzam sultanımsın
Muhammed’in gülüdür o yağmurların selidir o zakirlerin dilidir o kutb-u âzam sultanımsın,
Gavsul Âzam Geylani’ye dostu dosttur Rufai’yle Nakşibendi Şazeli’yle kutb-u âzam sultanımsın.

Mürşidler selama durur onsuz güller açmaz kurur bülbüller semaha vurur kutb-u âzam sultanımsın,
Gavsul Âzam Geylani’ye dostu dosttur Rufai’yle Nakşibendi Şazeli’yle kutb-u âzam sultanımsın.
Keramet tacı başında sefilin gözün yaşında Hasan hocam sıracında kutb-u âzam sultanımsın
Gavsul Âzam Geylani’ye dostu .