Kullarında Yok Sana Layık Meta İlahi Sözleri

Kullarında Yok Sana Layık Meta İlahi Sözü

Senden aldık nûr-i îmân pür-şu’â,
Merhabâ şehr-i ramazân merhabâ.
Senden aldık nûr-i îmân pür-şu’â,
Merhabâ şehr-i ramazân merhabâ.

Kullarında yok sana lâyık metâ,
Merhabâ şehr-i mübarek merhaba merhabâ.
Senden aldık nûr-i îmân pür-şu’â,
Merhabâ şehr-i ramazân merhabâ.

Kullarında yok sana lâyık metâ,
Merhabâ şehr-i mübarek merhaba merhabâ.
Senden aldık nûr-i îmân pür-şu’â,
Merhabâ şehr-i ramazân merhabâ.