Kuddusiyem İlahi Sözleri

Kuddusiyem İlahi Sözü

Kuddûsî’yi cezb etti ol, ister O’na her dem vusul,
Der bilmeyip iz’an usûl, Kuddusi’yem Kuddusi’yem.
Kuddûsî’yi cezb etti ol, ister O’na her dem vusul,
Der bilmeyip iz’an usûl, Kuddusi’yem Kuddusi’yem.

Kuddus’a mensub olmuşam Kuddusi’yem Kuddusi’yem,
Hem O’na meczup olmuşam, Kuddusi’yem Kuddusi’yem.
Bezm-i eleste ben O’na demiştim ki “bela”
Ol ışkını verdi bana Kuddusi’yem Kuddusi’yem.

Bil ana rahminde beni, ki etmişem takdîs O’nu,
Anam işitmiştir bunu, Kuddusi’yem Kuddusi’yem.
On ikiye erdi yaşım, ışk oldu yâri yoldaşım,
Takdîs-i Hakk idi işim, Kuddusi’yem Kuddusi’yem.

Şevkiyle oldum bî karar, içimde ışk odu yanar,
Kuddûs’e etmişem firar, Kuddusi’yem Kuddusi’yem.
Kuddûsî’yi cezb etti ol, ister O’na her dem vusul,
Der bilmeyip iz’an usûl, Kuddusi’yem Kuddusi’yem.