Kendini Bilmeyene İlahi Sözleri

Kendini Bilmeyene İlahi Sözü

Ol Kevser suyundan sana içirir girmek ister kadrini düşün,
Ol Kevser suyundan sana içirir Geylani’ye evlat olduğun zaman.
Ol Kevser suyundan sana içirir girmek ister kadrini düşün,
Ol Kevser suyundan sana içirir Geylani’ye evlat olduğun zaman.

Kendini bilmeyene bir sır açılmaz layık olmayana cevher saçılmaz,
Bağlandım demekle mürid olunmaz, müride edepli hal olmayınca,
Bağlandım demekle ümmet olunmaz Resulullaha uyan hal olmayınca.

Dökme sular ile değirmen dönmez, içerde kaynayan göl olmayınca,
Öyle kolay kolay serden geçilmez, mürid isen mürşidini bilesin,
Öyle kolay kolay yârdan geçilmez ümmet isen Resulullahı bilesin.

Âlimler dünyada cevher taşıdır, arif gönlü bir mücessem yapıdır,
Mürşid gönlü Zülcelale kapıdır, girmek ister isen kadrini düşün,
Arif sultan Zülcelale kapıdır, girmek ister isen kadrini düşün.

Ol tarikat seni Hakka götürür Cennet kapısından seni aldırır,
Ol Kevser suyundan sana içirir girmek ister kadrini düşün,
Ol Kevser suyundan sana içirir Geylani’ye evlat olduğun zaman.