Kardeşlerim Dağlarda

Kardeşlerim Dağlarda İlahi Sözü

Bir yerde insanlar ölür bir yerde yeni doğarlar
bir yerde kıyamet kopar bir yerde umursamazlar

Kardeşlerim dağ başında kayalara omuz verir
kimileri kulak tıkar yer içer, güler eğlenir.

Parsellenir ova yayla tezgâhlanır namus hayâ
çıt çıkmaz da eşkıyaya kınar kardeşimi dünya