Kabede Bütün Hacılar İlahi Sözleri

Kabede Bütün Hacılar İlahi Sözü

Kâbe’de tüm hacılar döner pervane pervane,
Hem analar hem bacılar döner pervane pervane,
Yüz binlerce insan döner hepsi aynı yöne gider,
Cennete cemalin ister döner pervane pervane.

Kâbe’de tüm hacılar döner pervane pervane,
Hem analar hem bacılar döner pervane pervane,
Yüz binlerce insan döner hepsi aynı yöne gider,
Cennete cemalin ister döner pervane pervane.

Dünya döner insan döner kâinatta her şey döner,
On sekiz bin âlem döner döner pervane pervane,
Tavaf yapar Zemzem içer Âşıklar kendinden geçer,
Lebbeyk Allah deyip döner döner pervane pervane.

Dünya döner insan döner kâinatta her şey döner,
On sekiz bin âlem döner döner pervane pervane,
Tavaf yapar Zemzem içer Âşıklar kendinden geçer,
Lebbeyk Allah deyip döner döner pervane pervane.