İşte Geldi İydi Adha İlahi Sözleri

İşte Geldi İydi Adha İlahi Sözü

Hamdülillah Ahmed’e bu hikmetin etdi beyân,
Dinle âşık bu kelâmı olma Hâlık’dan cüdâç.
Hamdülillah Ahmed’e bu hikmetin etdi beyân,
Dinle âşık bu kelâmı olma Hâlık’dan cüdâç.

İşte geldi ‘ıyd-i adhâ edelim cânlar fedâ,
Gidelim Hac yoluna edelim Haccı edâ.
Râzı olsun kullarından mağfiret etsin Hudâ,
Dinle âşık bu kelâmı olma aşkından cüdâ.

Çünki İbrâhîm’e emretmişdi Hallâk-ı cihân,
Oğlun İsmâîl’i kurbân eyle bir anda hemân.
Hamdülillah Ahmed’e bu hikmetin etdi beyân,
Dinle âşık bu kelâmı olma Hâlık’dan cüdâç.