İmandan Ayrılma Doğru Ol İlahi Sözleri

İmandan Ayrılma Doğru Ol İlahi Sözü

Daha söyle diye çok kez yalvardım Kur’an’dan ayrılma doğru ol dedi,
Daha söyle diye çok kez yalvardım imandan ayrılma doğru ol dedi.
Daha söyle diye çok kez yalvardım Kur’an’dan ayrılma doğru ol dedi,
Daha söyle diye çok kez yalvardım imandan ayrılma doğru ol dedi.

Düşümde danıştım ol Muhammed’e Kur’an’dan ayrılma doğru ol dedi,
Dedim şefaat kıl ya Rasulallah imandan ayrılma doğru ol dedi,
Bilirim acizim kulluğum noksan ne dua bilirim ne tatlı lisan,
Şu acı halime derman buyursan Kur’an’dan ayrılma doğru ol dedi.

Şu acı halime derman buyursan imandan ayrılma doğru ol dedi,
Ne bulmak istedim kuşlar misali erimek istedim taşlar misali,
Secdeye kapandım başlar misali Kur’an’dan ayrılma doğru ol dedi,
Secdeye kapandım başlar misali imandan ayrılma doğru ol dedi,
Acep emeklerim zayi olur mu okuyan okutan toprak olur mu?

Ölünce ol Cennet nasip olur mu Kur’an’dan ayrılma doğru ol dedi,
Ölünce ol Cennet nasip olur mu imandan ayrılma doğru ol dedi,
Bir hal oldu bana tutuştum yandım ne uykuya kandım ne de uyandım,
Daha söyle diye çok kez yalvardım Kur’an’dan ayrılma doğru ol dedi,
Daha söyle diye çok kez yalvardım imandan ayrılma doğru ol dedi.