İlham İle Dün Gece İlahi Sözleri

İlham İle Dün Gece İlahi Sözü

Katreyim umman buldum, derdime derman buldum,
Dün gece kadre erdim seyrettim Muhammed’i.
Katreyim umman buldum, derdime derman buldum,
Dün gece kadre erdim seyrettim Muhammed’i.

İlham ile dün gece seyrettim Muhammedi,
Âyine-i kalbimde seyrettim Muhammed’i.
Emamesi başında yeşil hulle eğninde,
Dört yanında yâri ile seyrettim Muhammed’i.

Pervâneyim Şem’ine şeyhim azizim bile,
Cümle âşıklar ile seyrettim Muhammed’i.
Katreyim umman buldum, derdime derman buldum,
Dün gece kadre erdim seyrettim Muhammed’i.