İçim Yanıyor İlahi Sözleri

İçim Yanıyor İlahi Sözü

Gavsımın gözünde Allahın nuru,
Kokusu benziyor sanki gül suyu.
Gavsımın gözünde Allahın nuru,
Kokusu benziyor sanki gül suyu.

Gavsımın önünde büküldü belim,
Sordu sualini tutuldu dilim.
Evvel böyle deyildim degişti halim,
Yanıyor Allahım içim yanıyor.

Yanıyor Allahım içim yanıyor,
Bizi böyle görenler mecnun sanıyor.
Yanıyor Allahım içim yanıyor,
Bizi böyle görenler deli sanıyor.

Gavsımın önünde feyiz ırmağı,
Sağına soluna eder nazarı.
Yarın mahşer gününde bekler bizleri,
Yanıyor Allahım içim yanıyor.

Gavsımın gözünde Allahın nuru,
Kokusu benziyor sanki gül suyu.
Rasullahdan almış o güzel huyu,
Yanıyor Allahım içim yanıyor.