Hitabı Elest İlahi Sözleri

Hitabı Elest İlahi Sözü

Varlığın bahşetti cenab-ı Mevla, cenab-ı Mevla,
Vücudu Ademe hey dost girenlerdeniz.
Varlığın bahşetti cenab-ı Mevla, cenab-ı Mevla,
Vücudu Ademe hey dost girenlerdeniz.

Hitab-ı elestte bezm-i ezelde, bezm-i ezelde,
Sadakatla ikrar verenlerdeniz, verenlerdeniz.
Gönül gezdirmeyiz gayri güzelde, gayri güzelde,
Biz Cemalü’llah’ı hey dost görenlerdeniz.

Gönül gezdirmeyiz gayri güzelde, gayri güzelde,
Biz Cemalü’llah’ı hey dost görenlerdeniz.
Bir kün emri ile halk’oldu dünya, halk’oldu dünya,
Bu kadar mevcudat bu kadar eşya.

Varlığın bahşetti cenab-ı Mevla, cenab-ı Mevla,
Vücudu Ademe hey dost girenlerdeniz.
Varlığın bahşetti cenab-ı Mevla, cenab-ı Mevla,
Vücudu Ademe hey dost girenlerdeniz.

Bin türlü dert ile bezet dertli’yi, bezet dertli’yi,
Gerek kısalt, gerek uzat dertli’yi, uzat dertli’yi,
Bab-ı velayette gözet dertli’yi, gözet dertli’yi.

Yabancı değiliz hey dost erenlerdeniz,
Bab-ı velayette gözet dertli’yi, gözet dertli’yi,
Yabancı değiliz hey dost erenlerdeniz.