Himmeti Evliya İlahi Sözleri

Himmeti Evliya İlahi Sözü

Gönlüme nakşoldu nurlu cemali köyünü sorarsan kalben divanlı,
Dünyaperestlerin çok ise malı bizim de mürşidi cavidimiz var.
Gönlüme nakşoldu nurlu cemali köyünü sorarsan kalben divanlı,
Dünyaperestlerin çok ise malı bizim de mürşidi cavidimiz var.

Himmeti evliya bize yar iken pirim Abdülkadir ser hünkâr iken,
Hayri baba Sıbgatullah var iken Kabe Kavseyne dek seyranımız var.
Nefsim bana ram ol düşme teşvişe hep fasiddir bu kurduğun endişe,
Sürüsün yedirmez kurt ile kuşa dünyada eşi yok sultanımız var.

Sürüsün yedirmez kurt ile kuşa Hafız Babam gibi mürşidimiz var,
Bizlere tarife ne hacet gülü ezelden olmuşuz onun bülbülü,
Can ile kıyaslanmaz bir tek teli bir teline feda bin canımız var.
Gönlüme nakşoldu nurlu cemali köyünü sorarsan kalben divanlı,
Dünyaperestlerin çok ise malı bizim de mürşidi cavidimiz var.

Benlik berzahından âzâd olmuşuz her bir sohbetinden irşâd olmuşuz,
Böyle bir mürşide evlad olmuşuz daha bundan büyük ne şanımız var,
Hafız Babamıza evlad olmuşuz daha bundan büyük ne şanımız var.