Hiç Bulunmaz Akranı İlahi Sözleri

Hiç Bulunmaz Akranı İlahi Sözü

Kapısında rahmet var,
Sultân Abdülkâdir’in.
Kapısında rahmet var,
Sultân Abdülkâdir’in.

Hiç bulunmaz akrânı,
Mahz-ı lutf-i yezdânî.
Gavsu’l-a’zam Geylânî,
Sultân Abdülkâdir’in.

Bahçesinde gül olsam,
Ocağında kül olsam.
Kapısında kul olsam,
Sultân Abdülkâdir’in.

Bağdad yolun gözlerim,
Geylânî’yi özlerim.
Himmetidir sözlerim,
Sultân Abdülkâdir’in.

Evliyâ derbânıdır,
Asfiyâ hayrânıdır.
Arş u Kürs meydânıdır,
Sultân Abdülkâdir’in.

Kutublar hep hâdimi,
Yerde gökde var nâmı.
Pek büyükdür makâmı,
Sultân Abdülkâdir’in.

Dergâhında himmet var,
Devrânında hikmet var.
Kapısında rahmet var,
Sultân Abdülkâdir’in.

Tâlibi matlûb olur,
Matlûbu mahbûb olur.
Dervîşi meczûb olur,
Sultân Abdülkâdir’in.

Hüsnü terk et teşvîşi,
Hakk’a bırak her işi.
Dervîşi ol dervîşi,
Sultân Abdülkâdir’in.