Her İşte Başta Gelen İlahi Sözleri

Her İşte Başta Gelen İlahi Sözü

Ölüm vardır vardır Sırat fayda vermez mal mülk,
Evlat Cennet biletini veren ille namaz ille namaz.
Ölüm vardır vardır Sırat fayda vermez mal mülk,
Evlat Cennet biletini veren ille namaz ille namaz.

Her işlerde başta gelen ille namaz ille namaz,
Kalplerin pasını silen ille namaz ille namaz,
İyiliği hıfzedici kötülüğü affedici bizi,
Hakka götürücü ille namaz ille namaz.

Olma kardeş din harici ihmal etme tut orucu,
Cehennemden kurtarıcı ille namaz ille namaz,
Ölüm vardır vardır Sırat fayda vermez mal mülk,
Evlat Cennet biletini veren ille namaz ille namaz.