Hel Tekbeluni İlahi Sözleri

Hel Tekbeluni İlahi Sözü

La İlahe illallahu La İlahe illallahu La İlahe illallahu La İlahe illallahu,
La İlahe illallahu La İlahe illallahu La İlahe illallahu La İlahe illallahu.
La İlahe illallahu La İlahe illallahu La İlahe illallahu La İlahe illallahu,
La İlahe illallahu La İlahe illallahu La İlahe illallahu La İlahe illallahu.

Hel tekbeluni hel takbeluni abdün zelil zadet sücuni,
Bilbabi vakif bizilli akif vallahu haif la tedrucuni,
La İlahe illallahu La İlahe illallahu La İlahe illallahu La İlahe illallahu.

Ya ehle hedra ya ehlel bedra fezruküm nezran subhan ve bükra,
Sallu ve sellim alel muallim aslen ve bukran ferauruni,
La İlahe illallahu La İlahe illallahu La İlahe illallahu La İlahe illallahu.

Ben deme hiç bir zaman Allah de her işini Allah için işle,
Kaim ol Hakkı zikir fikirle başarılı ol cihad ilminde,
La İlahe illallahu La İlahe illallahu La İlahe illallahu La İlahe illallahu.

Cihaddan gaye Hakk Hakk demektir bu cihad elbet pek mukaddestir,
Cihaddan murad sırra ermektir gerektiğinde başın vermektir,
La İlahe illallahu La İlahe illallahu La İlahe illallahu La İlahe illallahu.

Bu yolda ne canlar verilmiştir bastığın toprak fethedilmiştir,
Kelle koltukta cenk edilmiştir bu yolda ölmek gerçek bir zevktir,
La İlahe illallahu La İlahe illallahu La İlahe illallahu La İlahe illallahu,
La İlahe illallahu La İlahe illallahu La İlahe illallahu La İlahe illallahu.