Hakkın Emrin Tutalım İlahi Sözleri

Hakkın Emrin Tutalım İlahi Sözü

Her şeye hizmet eyle,
Gel zikredelim Hakk’ı.
Her şeye hizmet eyle,
Gel zikredelim Hakk’ı.

Hakkın emrin tutalım,
Yasaklardan kaçalım.
Rabbin Lutfun bulalım,
Gel zikredelim Hakk’ı.

Tembellikten uzaklaş,
Cesaretle pişer aş.
Ey Azizim Hak yoldaş,
Gel zikredelim Hakk’ı.

Sakın nefsine uyma,
Yurdunu nura boya.
Zikreyle doya doya,
Gel zikredelim Hakk’ı.

Helal kazan helal ye,
Kötü niyet besleme.
Her şeye hizmet eyle,
Gel zikredelim Hakk’ı.

At ekmeği denize,
Bu fiilini Hak bile.
Halk bilmezse kime ne,
Gel zikredelim Hakk’ı.

İbadete gayret et,
Hak Resûl’e salât et.
Fukaraya himmet et,
Gel zikredelim Hakk’ı.

Elin ile beline,
Gözün ile gönlüne.
Sahib ol hem diline,
Gel zikredelim Hakk’ı.

Sen ben yanlış sahib var,
Kul isen Allah’a var.
Canın ana veren yar,
Gel zikredelim Hakk’ı.

Ölmeden öldün ise,
Hak-kı Hak bildin ise.
Muhibbi duydun ise,
Gel zikredelim Hak-kı.