Hakkı Zikreyler İlahi Sözleri

Hakkı Zikreyler İlahi Sözü

Ey gafil insan mabeddir cihan,
Her şey ve her an Hakk’ı zikreyler.
Ey gafil insan mabeddir cihan,
Her şey ve her an Hakk’ı zikreyler.

Yerde çiçekler Arşta melekler,
Bütün felekler Hakkı zikreyler,
Gözlerden yaşlar akmaya başlar,
Dağlar ve taşlar Hakkı zikreyler.

Nurlu seherler tevbeler söyler,
Yer ve gökler Hakk’ı zikreyler,
Atarken şafak kâinata bak,
Enfüs ve âfâk Hakk’ı zikreyler.

Hayat ve memat nebat ve cemat,
Bütün kâinat Hakkı zikreyler,
Gölgeler yerde bin derin secde,
Gelerek vecde Hakk’ı zikreyler.

Mukaddes Kitab İlahi hitap,
Minberle mihrab Hakk’ı zikreyler,
Ey gafil insan mabeddir cihan,
Her şey ve her an Hakk’ı zikreyler.