Hakkı isteyen İlahi Sözleri

Hakkı isteyen İlahi Sözü

Aşk kimi kıldı fâni,
Ona zeval ermezmiş.
Aşk kimi kıldı fâni,
Ona zeval ermezmiş.

Her kim hakkı görürse,
Yabancıya bakmazmış.
Hakikate ererse,
Onu ateş yakmazmış.

Hakk’a gönül verenin,
İlmi Ona erenin.
Gözü Onu görenin,
Talihleri sönmezmiş.

Ölmezmiş âşık canı,
Çürümezmiş hiç teni.
Aşk kimi kıldı fâni,
Ona zeval ermezmiş.

Dünya hırsı bitenin,
Kötülüğü itenin.
Bülbül gibi ötenin,
Kimse dilin bilmezmiş.

Allah için konuşan,
Nimetlere kavuşan.
Aşkı ile tanışan,
Ölmekten hiç korkmazmış.

Varlığını satmayan,
Kibri söküp atmayan.
Hak aşkını tatmayan,
Temiz kalbli olmazmış.