Hakikat Şehrinde Bir Güzel Gördüm İlahi Sözleri

Hakikat Şehrinde Bir Güzel Gördüm İlahi Sözü

Hakikat şehrinde bir güzel gördüm,
Bir göreni göremedim ne çare,
Çok ağladım gülemedim ne çare.
Sevda-yı aşkından yanıp kül oldum,
Bir bilen yok soramadım ne çare.

Duydum ki yârimin yeri Kâf imiş,
Dillerde söylenen kuru lâf imiş.
Aslını sorarsan “nün” u “kâf” imiş,
Ben bu sırra eremedim ne çare.

Meded Pîr-i Sâmî bir gör hâlimi,
Bu Salih’e çok ettiler zulümü.
Aç vuslat perdesin göster gülümü,
Payine yüz süremedim ne çare.