Hak Şerleri Hayr Eyler İlahi Sözleri

Hak Şerleri Hayr Eyler İlahi Sözü

Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler.

Hak şerleri hayreyler,
Zannetme ki gayreyler,
Ârif onu seyreyler,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler.

Sen hakk’a tevekkül kıl,
Tefviz et ve rahat bul,
Sabreyle ve razı ol,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler.

Kalbin ona berk eyle,
Tedbirini terk eyle,
Takdirini derk eyle,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler.

Hallak-ı rahim o’dur,
Rezzak-ı kerim o’dur,
Fa’al-ı hakim o’dur,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler.

Bil kadıy-ı hacatı,
Kıl o’na münacatı,
Terk eyle muradatı,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler.

Bir işi murad etme,
Olduysa inad etme,
Haktandır o reddetme,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler.

Hakk’ın olacak işler,
Boştur gam-u teşvişler,
O hikmetini işler,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler.

Hep işleri faiktir,
Birbirine layıktır,
Neylerse muvafıktır,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler.

Dilden gamı dûr eyle,
Rabbinle huzur eyle,
Tefviz-i umur eyle,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler.

Sen adli zulüm sanma,
Teslim ol oda yanma,
Sabret sakın usanma,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler.

Deme şu niçin şöyle,
Yerincedir ol öyle,
Bak sonuna sabreyle,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler.

Hiç kimseye hor akma,
İncitme, gönül yıkma,
Sen nefsine yan çıkma,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler.

Mü’min işi renk olmaz,
Âkil huyu cenk olmaz,
Ârif dili tenk olmaz,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler.

Hoş sabr-i cemilimdir,
Takdir kefilimdir,
Allah ki vekilimdir,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler.

Her dilde o’nun adı,
Her canda o’nun yadı,
Her kuladır imdadı,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler.

Naçar kalacak yerde,
Nagâh açar o perde,
Derman eder ol derde,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler,
Her kuluna her anda.

Kâh kahr-u kâh ihsanda,
Her anda o bir şanda,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler.

Kâh mu’ti-u kâh mani,
Kâh darr-u kâh nafi,
Kâh hafız-u kâh rafi,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler.

Kâh abdin eder ârif,
Kâh eymen-ü kâh haif,
Her kalbi o’dur sarif,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler.

Kâh kalbini boş eyler,
Kâh halkini hoş eyler,
Kâh aşkina dûş eyler,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler.

Kâh sade-ü kâh rengîn,
Kâh tab’ın eder sengîn,
Kâh hırem-ü kâh gamgîn,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler.

Az ye, az uyu, az iç,
Ten mezbelesinden geç,
Dil gülşenine gel göç,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler.

Bu nas ile yorulma,
Nefsinle dahi kalma,
Kalbinden ırak olma,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler.

Geçmişle geri kalma,
Müstakbele hem dalma,
Hâl ile dahi olma,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler.

Her daim o’nu zikreyle,
Zeyrekliği koy şöyle,
Hayran-ı hak ol şöyle,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler.

Gel hayrete dal bir yol,
Kendin unut o’nu bul,
Koy gafleti hazır ol,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler.

Her sözde nasihat var,
Her nesnede zinet var,
Her işte ganimet var,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler.

Hep remz-ü işarettir,
Hep gamz-ü beşarettir,
Hep ayn-ı inayettir,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler.

Her söyleyeni dinle,
Ol söyleteni anla,
Hoş eyle kabul canla,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler.

Bil elsine-i halkı,
Aklam-ı hak ey hakkı,
Öğren edeb ve hulku,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler.

Vallahi güzel etmiş.
Billahi güzel etmiş,
Tallahi güzel etmiş,
Allah görelim netmiş,
Netmişse güzel etmiş.