Hak Nurundan Yarattı İlahi Sözleri

Hak Nurundan Yarattı İlahi Sözü

İnsanları refaha kavuşturan o oldu,
İnsanları huzura kavuşturan o oldu.
İnsanları refaha kavuşturan o oldu,
İnsanları huzura kavuşturan o oldu.

Hak nurundan yarattı döne döne arattı,
Ol nur Hakkı zikretti ondan döner dervişler,
Ya Hazreti Mevlânâ döndü girdi meydana,
Hu Hazreti Mevlânâ döndü girdi meydana,
Aşk deyu yana yana ondan döner Mevlânâ.

Döne döne ararım dönsem var mı zararım,
Allah der de yanarım ondan döner dervişler,
Ya Hazreti Mevlânâ döndü girdi meydana,
Hu Hazreti Mevlânâ döndü girdi meydana,
Aşk deyu yana yana ondan döner Mevlânâ.

Ali harbe giderdi dönerek harb ederdi,
Dönün aslanım derdi ondan döner dervişler,
Ya Hazreti Mevlânâ döndü girdi meydana,
Hu Hazreti Mevlânâ döndü girdi meydana,
Aşk deyu yana yana ondan döner Mevlânâ.

Benim pirim Geylani çok tatlıdır erkânı,
Üstadım da Faruki ondan döner dervişler,
Ya Hazreti Mevlânâ döndü girdi meydana,
Hu Hazreti Mevlânâ döndü girdi meydana,
Aşk deyu yana yana ondan döner Mevlânâ.

Peygamberim uludur Abdullah’ın oğludur,
Güzel adı Muhammed yolu Allah yoludur,
Annesidir Âmine nur yağdı cânibine,
Gördü tatlı rüyalar imrendi gök eline.

Kırk yaşına girince peygamberlik verildi,
Allah birdir deyince putlar yere serildi,
Herkes kördü sağırdı koşun diye bağırdı,
Hakkın yüce sesini dünyalara duyurdu.

Gürül gürül gümraha karşı duranı oldu,
İnsanları refaha kavuşturan o oldu,
İnsanları huzura kavuşturan o oldu.