Hacı Bayram Sultan İlahi Sözleri

Hacı Bayram Sultan İlahi Sözü

Daim sürülür virdi,
Sultan Hacı Bayram’ın.
Daim sürülür virdi,
Sultan Hacı Bayram’ın.

Cem’oldu aşıkları,
Sultan Hacı Bayram’ın.
Yolunda sadıkları,
Sultan Hacı Bayram’ın.

Dervişini yakmaz nâr,
Andan özge var mı yar?
Dervişi ola gör var,
Sultan Hacı Bayram’ın.

Meydan-ı Hakk’a girdi,
Kavs-i Ekber’e vardı.
Daim sürülür virdi,
Sultan Hacı Bayram’ın.

Arısının balıyım,
Bahçesinin gülüyüm.
Gülünün bülbülüyüm,
Sultan Hacı Bayram’ın.

Hacı Bayram kandedir?
Kim severse andadır.
Muhabbeti candadır,
Sultan Hacı Bayram’ın.

Hakikî ko sözünü,
Sür hâkine yüzünü.
Teslim eyle özünü,
Sultan Hacı Bayram’ın.