Gülyüzlülerin Şevkine Gel İlahi Sözleri

Gülyüzlülerin Şevkine Gel İlahi Sözü

Daire semâî tutarak ney neye söyler ne der,
Dümderaladır, natenedir natenedir hey aman aman.
Daire semâî tutarak ney neye söyler ne der,
Dümderaladır, natenedir natenedir hey aman aman.

Gül yüzlülerin şevkine gel nûş edelim mey aman aman,
İşret edelim yâr ile şimdi demidir hey aman aman.
Bu kavli sürahi eğilip sâgara söyler ne der,
Dümderaladır, natenedir natenedir hey aman aman.

Mecliste çalındı yine tanbur ile neyler aman aman,
Âşık-ı bîçarelerin gönlünü eyler aman aman.
Daire semâî tutarak ney neye söyler ne der,
Dümderaladır, natenedir natenedir hey aman aman.