Güldür Gül İlahi Sözleri

Güldür Gül İlahi Sözü

Ümmü Sinan gel vasfeyle gül ile bülbül derdini,
Meğer bu garip bülbülün ah ü figanı güldür gül.
Ümmü Sinan gel vasfeyle gül ile bülbül derdini,
Meğer bu garip bülbülün ah ü figanı güldür gül.

Seyrimde bir şehre vardım gördüm sarayı güldür gül,
Sultanımın tâcı tahtı bağı duvarı güldür gül.
Gül alır gül satarlar gülden terazi tutarlar,
Gülü gül ile tartarlar çarşı pazarı güldür gül.

Ak gül ile kırmızı gül çift yetişmiş bir bahçede,
Bakışırlar hara karşı harı ezkarı güldür gül.
Ümmü Sinan gel vasfeyle gül ile bülbül derdini,
Meğer bu garip bülbülün ah ü figanı güldür gül.

Çarşı pazarı güldür güldür çarşı pazarı güldür güldür,
Harı ezkarı güldür gül harı ezkarı güldür gül,
Ah u figanı güldür gül ah u figanı güldür gül,
Çarşı pazarı güldür güldür çarşı pazarı güldür güldür.