Gözüm Ki Kane Boyandı İlahi Sözleri

Gözüm Ki Kane Boyandı İlahi Sözü

O günde biçare Saffet,
Hisabı neyleyeyim,
Hesabı neyleyeyim.

Gözüm ki kane boyandı, şarâbı neyliyeyim?
Şarâbı neyliyeyim?
Ciğer ki odlara yandı, kebâbı neyliyeyim?

Kebâbı neyliyeyim?
Açıldı mü’mine cennet,
Saçıldı âleme rahmet.

O günde biçare Saffet,
Hisabı neyleyeyim,
Hesabı neyleyeyim.

Zalımler el vurup sımsırı cänı rübaya,
Kasd ettıler serapa evladı mustafa”ya,
Devran olup müsaıt ol kavmı bı hayäya.

Isal olundu bıd at serhaddı ıntıhaya
Kımler eder tahammül ya rab bu ıptılaya
Amaç edip vucüdun bin nävek-ı kazaya

Düstü hüseyın atından sahrayı ker belaya,
Cıbrıl var haber ver sultanı enbıyaya,
Ser tacı mustafaya.

Eshap ve alının hep kıbar ve sügarı,
Bır bır kılıp önünde azmı huzürü barı,
Dıltenk edıp susuzluk ta arsa oldu sarı.

Etfal ve seyyıdanın feryad-ı bı kararı,
Her yüzden ettı tazyık a”davü sehrıyarı,
Aher cıkıp elınden dämänı ıhtıyarı.

Yaran olup seraser mestı meyyı sahadet,
Meydanda kaldı tenha ol gevherı saadet,
Bu hal olup adüye sermaye-ı cesaret.

Etrafın aldı bırden esrar-ı pür dalälet,
Yetmıs ıkı yerınden mecruh olup nıhayet,
Bundan zıyade harbe hak vermeyıp ıcazet.