Göresim Geldi İlahi Sözleri

Göresim Geldi İlahi Sözü

Bir canım var uğruna,
Hemen veresim geldi hu.
Bir canım var uğruna,
Hemen veresim geldi hu.

Aman görmesin geldi,
Gayet göresim geldi.
Bir canım var uğruna,
Hemen veresim geldi hu.

Medine’nin yolları,
Şol arabi delleri,
Ravzasın gülleri,
Ravzasın göresim geldi.

Aman görmesin geldi,
Gayet göresim geldi.
Bir canım var uğruna,
Hemen veresim geldi hu.

Elli üç yıl Mekke’de,
On sene Medine’de.
Rahmeti altmış üç yıl,
Muhammed’i göresim geldi.

Aman görmesin geldi,
Gayet göresim geldi.
Bir canım var uğruna,
Hemen veresim geldi hu.

Muhammet teşrif etti,
Kiliseler yere geçti.
Nuru ile cihan tutuştu,
Nurunu göresim geldi.

Aman görmesin geldi,
Gayet göresim geldi.
Bir canım var uğruna,
Hemen veresim geldi hu.

Mekke’ye varabilsem,
Eşiğine yüzüm sürsem.
Ravzasında ağlasam,
Ravzası göresim geldi.

Aman görmesin geldi,
Gayet göresim geldi.
Bir canım var uğruna,
Hemen veresim geldi hu.