Gönül Yare Yar Olur İlahi Sözleri

Gönül Yare Yar Olur İlahi Sözü

Verince cân u seri,
Gönül yâra yâr olur.
Verince cân u seri,
Gönül yâra yâr olur.

Akıl gider âr olur,
Varı târumâr olur.
Varlık gamından geçer,
Gönül yâra yâr olur.

Sundun yâ sâkî demi,
Yarama urdun emi.
Yârın olup mahremi,
Gönül yâra yâr olur.

Seferdedir aşk eri,
Dostdur dilde ezberi.
Verince cân u seri,
Gönül yâra yâr olur.

Âşık aç susuz gerek,
Her dem uykusuz gerek.
Gamsız kaygusuz gerek,
Gönül yâra yar olur.

Âşık olan post olur,
Mevlâ ile dost olur.
Gece gündüz mest olur,
Gönül yâra yâr olur.

Her demi bir demdedir,
Gönül hoş âlemdedir.
Lâzımı elzemdedir,
Gönül yâra yâr olur.

Hulûsî’yâ hâs gerek,
Bahrına gavvâs gerek.
Gönülde ihlâs gerek,
Gönül yâra yâr olur.