Gönül Mevsimi İlahi Sözleri

Gönül Mevsimi İlahi Sözü

Hasretin ateşi yakar canımı dergah-ı izzete giremiyorum,
Kavruldum kül oldum çiğsin diyorlar ateşten gömleği giysem Efendim.
Hasretin ateşi yakar canımı dergah-ı izzete giremiyorum,
Kavruldum kül oldum çiğsin diyorlar ateşten gömleği giysem Efendim.

Bir gönül mevsimi kapına geldim Efendim Sultanım Nur Muhammed’im,
Ayağın tozundan sürme çekeyim garipler mihrabı nur Muhammed’im.
Efendim Efendim Nur Muhammed’im yoluna armağan canım var benim,
Cürm-ü isyan ile kapına geldim kıtmiri kapından kovma Efendim.

Issız çöller aşıp Ravzana gelsem bir canım var benim armağan sana,
Medine şehrine giden kervana katılıp peşinden gelsem Efendim.
Efendim Efendim Nur Muhammed’im yoluna armağan canım var benim,
Cürm-ü isyan ile kapına geldim kıtmiri kapından kovma Efendim.

Hasretin ateşi yakar canımı dergah-ı izzete giremiyorum,
Kavruldum kül oldum çiğsin diyorlar ateşten gömleği giysem Efendim.
Hasretin ateşi yakar canımı dergah-ı izzete giremiyorum,
Kavruldum kül oldum çiğsin diyorlar ateşten gömleği giysem Efendim.