Gönül Çalabın Tahtı İlahi Sözleri

Gönül Çalabın Tahtı İlahi Sözü

Sen sana ne sanırsan ayruga da onu san,
Dört kitabın manası budur eğer var ise.
Sen sana ne sanırsan ayruga da onu san,
Dört kitabın manası budur eğer var ise.

Miskinlikte buldular, kimde erlik var ise,
Merdivenden ittiler, yüksekten bakar ise,
Gönül yüksekte gezer, dem-be-dem yoldan azar,
Dış yüzüne o sızar içinde ne var ise.

Ak sakallı pir hoca, bilemez hali nice,
Emek vermesin hacca, bir gönül yıkar ise,
Sağır işitmez sözü, gece sanar gündüzü,
Kördür münkirin gözü, alem münevver ise.

Gönül Calab’ın tahtı, Çalap gönüle baktı,
İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise,
Sen sana ne sanırsan ayruga da onu san,
Dört kitabın manası budur eğer var ise.

Bildik gelenler geçmiş, konanlar geri göçmüş,
Aşk şarabından içmiş, kim mana duyar ise,
Yunus yoldan azuban, yüksek yerde durmasın,
Sinle sırat görmeye, sevdiği didar ise.