Gonca Güller Soldu İlahi Sözleri

Gonca Güller Soldu İlahi Sözü

Hulûsî söylesem hasbihâlimi,
Altmış dört sene bir yıl oldu gitti.
Hulûsî söylesem hasbihâlimi,
Altmış dört sene bir yıl oldu gitti.

Artık sılamıza bir dönüş oldu,
Kimi yoldaş oldu kimi eş oldu.
Üç beş günlük hayat cümle düş oldu,
Günler tez tükendi yel gibi gitti.

Sarây oba çadır bir hayâl bize,
Hayât-ı dünyâdır hep vebâl bize.
Hulûsî sarmadan nev-nihâl bize,
Gonca güller soldu kül oldu gitti.

Dilde pinhân etdim öz hayâlimi,
Baş ağrıtır desem kîl ü kâlimi.
Hulûsî söylesem hasbihâlimi,
Altmış dört sene bir yıl oldu gitti.

Sarây oba çadır bir hayâl bize,
Hayât-ı dünyâdır hep vebâl bize.
Hulûsî sarmadan nev-nihâl bize,
Gonca güller soldu kül oldu gitti.

Artık sılamıza bir dönüş oldu,
Kimi yoldaş oldu kimi eş oldu.
Üç beş günlük hayat cümle düş oldu,
Günler tez tükendi yel gibi gitti.

Dilde pinhân etdim öz hayâlimi,
Baş ağrıtır desem kîl ü kâlimi.
Hulûsî söylesem hasbihâlimi,
Altmış dört sene bir yıl oldu gitti.

Sarây oba çadır bir hayâl bize,
Hayât-ı dünyâdır hep vebâl bize.
Hulûsî sarmadan nev-nihâl bize,
Gonca güller soldu kül oldu gitti.