Gerçek Aşıklara Sala Denildi İlahi Sözleri

Gerçek Aşıklara Sala Denildi İlahi Sözü

Cümle evliyalar divan dururlar,
Cevahir bahşolan dükkânı buldum.
Cümle evliyalar divan dururlar,
Cevahir bahşolan dükkânı buldum.

Gerçek âşıklara salâ denildi,
Dertli olan gelsin, dermanı buldum.
Âh ile vâh ile cevlân ederken,
Canımın içinde cananı buldum.

Akar gözlerimden yaş yerine kan,
Zerrece görünmez gözüme cihan.
Deryalar nûş edip kanmaz iken can,
Âşıklar kandıran ummanı buldum.

Âşıklar meydana doğru varırlar,
Erenler cem›olmuş verir alırlar.
Cümle evliyalar divan dururlar,
Cevahir bahşolan dükkânı buldum.

Açılmış dükkânlar kurulmuş pazar,
Canlar mezad olmuş tellâllar gezer.
Oturmuş ümmetin beratın yazar,
Hakka mahbub olan sultanı buldum.

Emir Sultan der, ne hoş pazar imiş,
Âşıklar meydan edip gezer imiş,
Cümlenin maksudu ol didar imiş,
Hakk’a karşı duran divanı buldum,
Allah Allah Hay Allah Allah Allah Hu Allah.