Geceler Sırdaşım İlahi Sözleri

Geceler Sırdaşım İlahi Sözü

Arz eyIedim yârime çağır da geIeyim sana,
Arz eyIedim yârime çağır da geIeyim sana,
Arz eyIedim yârime çağır da geIeyim sana,
Arz eyIedim yârime çağır da geIeyim sana,

GeceIer sırdaşımdır secdeIer gözyaşımdır,
ResuIIah yoIdaşımdır çağır da geIeyim sana,
ResuIIah yoIdaşımdır çağır da geIeyim sana.

GeceIerde hep muhabbet kaImaz kaIpte tas sadet,
YananIar görür eIbet çağır da geIeyim sana,
Geçtim başka âIeme rahmet yağdı gönIüme.

Arz eyIedim yârime çağır da geIeyim sana,
Arz eyIedim yârime çağır da geIeyim sana,

GeceIerde hep muhabbet kaImaz kaIpte tas sadet,
YananIar görür eIbet çağır da geIeyim sana,
ZaIimIerse yeniIdim basivadan çekiIdim.

BenIiğimi yitirdim çağır da geIeyim sana,
BenIiğimi yitirdim çağır da geIeyim sana,
GeceIerde hep muhabbet kaImaz kaIpte tas sadet.

YananIar görür eIbet çağır da geIeyim sana,
GüI bahçesine kondun sanki yeniden doğdun,
Bir bir sarardım soIdum çağır da geIeyim sana.

Bir bir sarardım soIdum çağır da geIeyim sana,
GeceIerde hep muhabbet kaImaz kaIpte tas sadet,
YananIar görür eIbet çağır da geIeyim sana.