Gece Gündüz İlahi Sözleri

Gece Gündüz İlahi Sözü

Seyyid Nizamoğlu yürü bula gör kendinden yâri,
Ağlayuben zari zari istediğim Haktır benim.
Seyyid Nizamoğlu yürü bula gör kendinden yâri,
Ağlayuben zari zari istediğim Haktır benim.

Gece gündüz döne döne istediğim Haktır benim,
Allah deyip yana yana istediğim Haktır benim.
Münkirler aşk halin bilmez münafıklar yola gelmez,
Ağlar bu gözlerim gülmez istediğim Haktır benim.

Ko yanayım kül olayım taşkın akan sel olayım,
Çiğneneyim yol olayım istediğim Haktır benim.
Seyyid Nizamoğlu yürü bula gör kendinden yâri,
Ağlayuben zari zari istediğim Haktır benim.