Eyle Allahım İlahi Sözleri

Eyle Allahım İlahi Sözü

Can boğaza dayanınca,
Azalar tutmaz olunca.
Can boğaza dayanınca,
Azalar tutmaz olunca.

Ecel yastığı başımda,
Acı vardır gözyaşımda.
Azraîl durur karşımda,
Merhamet ey Allah’ım.

Can boğaza dayanınca,
Azalar tutmaz olunca.
Şeytan yanıma gelînce,
Merhamet eyle Allah’ım.

Can bedenden ayrılınca,
Elbîseler sıyrılınca.
Teneşîrde yuyulunca,
Merhamet ey Allah’ım.

Can boğaza dayanınca,
Azalar tutmaz olunca.
Şeytan yanıma gelînce,
Merhamet eyle Allah’ım.

Kefen bîçerler boyumca,
Benî tabuta koyunca.
Musallaya varınca,
Merhamet ey Allah’ım.

Can boğaza dayanınca,
Azalar tutmaz olunca.
Şeytan yanıma gelînce,
Merhamet eyle Allah’ım.

îmanın yoldaşım olsun,
Sevenlere selam olsun.
Resulünden îmdat olsun,
Merhamet ey Allah’ım.

Can boğaza dayanınca,
Azalar tutmaz olunca.
Şeytan yanıma gelînce,
Merhamet eyle Allah’ım.