Ey Zahid Gel İlahi Sözleri

Ey Zahid Gel İlahi Sözü

Talibi’yle sohbet eyle her sözüne tut sima,
Sehpa-yı aşkın şarabın içirir her dem sana.
Talibi’yle sohbet eyle her sözüne tut sima,
Sehpa-yı aşkın şarabın içirir her dem sana.

Ey zahid gel zühdünü ko aşka eyle iktida,
Göresin hep ehl-i aşk olmuşlar halka mukteda.
Cümle kervandır bu alem ehl-i aşktır rehnüma,
Gel karib ol kaçma zinhar kalırsın bineva.

Ara bul mürşid-i kamil çünkü oldur Haknüma,
Hep erenler füyuzat oldu ol yüzden hida,
Talibi’yle sohbet eyle her sözüne tut sima,
Sehpa-yı aşkın şarabın içirir her dem sana.