Ey Şehidi Kerbelaya Ağlayan İlahi Sözleri

Ey Şehidi Kerbelaya Ağlayan İlahi Sözü

Ağla mâtemdir Muharremdir bugün,
İnle mâtemdir Muharremdir bugün.
Ağla mâtemdir Muharremdir bugün,
İnle mâtemdir Muharremdir bugün.

Ey Şehîd-i Kerbelâ’ya ağlayan,
Ağla mâtemdir Muharremdir bugün,
Nâr-ı hasretle ciğerin dağlayan,
Ağla mâtemdir Muharremdir bugün,
İnle mâtemdir Muharremdir bugün.

Sînede serde gerekdir dağ ola,
Kanlı yaşın dîdeden ırmağ ola,
Ger dilersen menzilin uçmağ ola,
Ağla mâtemdir Muharremdir bugün,
İnle mâtemdir Muharremdir bugün.

Gece gündüz ey Muhammed ümmeti,
Edelim cân-ı Yezid’e la’neti,
Dersen ere sana Hakk’ın rahmeti,
Ağla mâtemdir Muharremdir bugün,
İnle mâtemdir Muharremdir bugün.

Kimdir o şâh-ı şehîd-i Kerbelâ,
Nûr-i çeşm-i Murtezâ Âl-i Abâ,
Cedd-i pâkidir Muhammed Mustafâ,
Ağla mâtemdir Muharremdir bugün,
İnle mâtemdir Muharremdir bugün.

Her seher sanma şafakla şebnemi,
Anda kan ağlar felekler ol demi,
Âlemi tuttu Hüseyn’in mâtemi,
Ağla mâtemdir Muharremdir bugün,
İnle mâtemdir Muharremdir bugün.

Çâr yâr ile Muhammed ey saîd,
Oldular tesmîm-i zehr ile şehîd,
Kıydılar rahmetmeyip bunca ‘anîd,
Ağla mâtemdir Muharremdir bugün,
İnle mâtemdir Muharremdir bugün.

Ey Sezâî bilmiş ol Şâh-ı Hüseyn,
Cümleye sevmekdir anı farz-ı ayn,
Şeksiz ehlullaha oldu nûr-i ayn,
Ağla mâtemdir Muharremdir bugün,
İnle mâtemdir Muharremdir bugün.