Ey Şanlı Mümin İlahi Sözleri

Ey Şanlı Mümin İlahi Sözü

Allah-u Ekber, Allah-u Ekber,
Azminle olsun millet muzaffer.
Allah-u Ekber, Allah-u Ekber,
Azminle olsun millet muzaffer.

Ey şanlı mü’min, ey şanlı millet,
Yetsin bu sonsuz, gaflet ve zillet.
Artık dağılsın korkunç mezellet,
Hamlenle sönsün her türlü illet.

Gayende ölçün: “Allah-u Ekber”
Azminle olsun millet muzaffer.
Allah-u Ekber, Allah-u Ekber,
Azminle olsun millet muzaffer.

Kur’an’la sünnet düsturun olsun,
Yerlerle gökler nûrunla dolsun.
Davanda Allah desteğin olsun,
Milletçe zikrin tekbîrin olsun.

Gâyende ölçün: “Allah-u ekber”
Azminle olsun millet muzaffer.
Allah-u Ekber, Allah-u Ekber,
Azminle olsun millet muzaffer.

Ya Rabbi lutfet, artık uyandır,
Kudsi cihadın feziyle kandır.
Aşkınla coştur, aşkınla yandır,
İslam’ı parlat, dünyaya andır.

Gâyende ölçün: “Allah-u ekber”
Azminle olsun millet muzaffer.
Allah-u ekber, Allah-u ekber,
Azminle olsun millet muzaffer.