Ey Haliku Ey La Yezal İlahi Sözleri

Ey Haliku Ey La Yezal İlahi Sözü

Ey pâdişâh-ı bî-zevâl,
Yessir lenâ hayre’l-umûr!.
Ey pâdişâh-ı bî-zevâl,
Yessir lenâ hayre’l-umûr!.

Ey Hâlik u ey lâ-yezâl,
Yâ Vâhid ü yâ ze’l-Celâl.
Ey pâdişâh-ı bî-zevâl,
Yessir lenâ hayre’l-umûr!.

Vakt-i seher feryadımız,
Arşa çıkar efgânımız.
Her dem hatâdır kârımız,
Yessir lenâ hayre’l-umûr!.