Ey Gelli Eshaban İlahi Sözleri

Ey Gelli Eshaban İlahi Sözü

Hûn sedi bun hune heja delalın,
Xweda rehmê barine jı we re.
Hûn sedi bun hune heja delalın,
Xweda rehmê barine jı we re.

Ey gelli eshaban silav li we be,
Xweda rehmê barine jı we re,
Li cennet u koşku besır ava be,
Hûnleyın hun firdevs daim jı we re.

Lê mekke e we da daim kışandın,
Müşrikê xar hesti ê we şıkandın,
Lı ber tavê goştê nazık kışandın,
Xweda rehmê barine jı we re.

Habbabam war ebu zerîn bilalın,
Ebubekrin j ra sunra hevalın,
Hûn sedi bun hune heja delalın,
Xweda rehmê barine jı we re.

Ali hamza li meydanê hun şêrin,
Alem temem li fetlave dınêrın,
Xweda rehmê barine jı we re.

Bı islami xwedi şeref u şanın,
Hun ensarın muhacırın bıranın,
Jı serê we hetta piya imanın,
Xweda rehmê barine jı we re.

Adalet u haki buye navê we,
Bı nixmeta roni bıbe çawê we,
Sebsebil u kevser bıbe ava be,
Xweda rehmê barine jı we re.