Ey Gafil Uyan Rıhleti Nagahı Unutma İlahi Sözleri

Ey Gafil Uyan Rıhleti Nagahı Unutma İlahi Sözü

Bu dâr-ı gurur içre bugün n’itsen elinde,
Yarın varacağın ulu dergâhı unutma.
Bu dâr-ı gurur içre bugün n’itsen elinde,
Yarın varacağın ulu dergâhı unutma.

Ey gâfil uyan rıhlet-i nâgâhı unutma,
Yol korkuludur korkusu çok râhı unutma.
Hâlık’dan utan rızkını halkdan sakın umma,
Bil rabbini “er-rızku ‘alallah”ı unutma.

Göğsün gerüben câh-ı cihân ile salınma,
Âhir yıkılıp düşeceğin çâhı unutma.
Mağrûr oluben devlet-i dünyâya** dayanma,
Sakın yitirüp dînini Allah’ı unutma.

Güç etme gücün yettiğine hâ gece gündüz,
Nâgâh erişen âh-ı sehergâhı unutma.
Bu dâr-ı gurur içre bugün n’itsen elinde,
Yarın varacağın ulu dergâhı unutma.

Derbendine mevtin yolun uğrar er eğer geç,
Ol geçmesi düşvâr güzergâhı unutma.
Bu dâr-ı fenâ içre hevâ yolları çokdur,
ŞEMSÎ yürü sen Hakk’a giden râhı unutma.