Ey Bülbüli Nalende İlahi Sözleri

Ey Bülbüli Nalende İlahi Sözü

Allah Allah İllallah,
Yuhyi kalbi zikrullah.
Allah Allah İllallah,
Yuhyi kalbi zikrullah.

Ey bülbül-i nâlende,
Gül vaslını hânende.
Gül vaslı mukarrerdir,
Sa’y eyle bu gülşende.

Sabret sitem-i hâre,
Gül vaslına bul çare.
Çâresini istersen,
Kalma kafes-i tende.

Gül ismini evrâd et,
Var derd ile feryâd et.
Feryâd ile mu’tâd et,
Vuslat bulasın sen de.

Gül vaslı ganîmetdir,
Bülbül sana ni’metdir,
Bil kadr-i dem-i vaslı,
Güller gibi ol hande.

Gül vaslı Sezâî’de,
Bulmuşdur Fenâî’de,
Sen dahî bulam dersen,
Gel cân ile ol bende.

Ey Bülbül-i Nalende,
Gül Vaslını Hahende,
Gül Vaslı Mukarrerdir.

Sa’veyle Bu Gülşende,
Gel Can İle Ol Bende,
Allah Allah İllallah,
Yuhyi kalbi zikrullah.

Gül İsmini Evrad Et,
Var Derd İle Feryad Et,
Feryad İle Mutad Et,
Sa’veyle Bu Gülşende.

Gel Can İle Ol Bende,
Allah Allah İllallah,
Yuhyi kalbi zikrullah.