Emrine Amadeyim İlahi Sözleri

Emrine Amadeyim İlahi Sözü Her emrine amadeyim Ebubekir Sıddık gibi, Bende senin fedainim Ömerül Hattap gibi. Akabede ellerine dokunan bir elde ben olsaydım, O mübarek ellerin de açan bir gül olsaydım, Her emrine amadeyim Ebubekir Sıddık gibi, Bende senin fedainim Ömerül Hattap gibi. Senin geçtiğin yollar da savrulan bir kum olsaydım, Bende Bedir’de Uhud’da cennete […]