Emamesi Başında İlahi Sözleri

Emamesi Başında İlahi Sözü

Katreyim umman buldum, derdime derman buldum,
Dün gece katre erdim seyrettim Muhammed’i can Ahmed’i.
Katreyim umman buldum, derdime derman buldum,
Dün gece katre erdim seyrettim Muhammed’i can Ahmed’i.

İlham ile dün gece seyrettim Muhammedi,
Âyine-i kalbimde seyrettim Muhammed’i can Ahmed’i.
Emamesi başında yeşil hulle eğninde,
Dört yanında yâri ile seyrettim Muhammed’i can Ahmed’i.

Pervâneyim Şem’ine şeyhim azizim bile,
Cümle âşıklar ile seyrettim Muhammed’i can Ahmed’i.
Katreyim umman buldum, derdime derman buldum,
Dün gece katre erdim seyrettim Muhammed’i can Ahmed’i.

Cura sundu Muhammed mest etti beni gayet,
Haktan erdi inayet seyrettim Muhammed’i can Ahmed’i.
Yunus murada erdi, zevk ile safa sürdü,
Âşık maşuku buldu, seyrettim Muhammed’i can Ahmed’i.