Düşünceler Ötesinde Deyiş İlahi Sözleri

Düşünceler Ötesinde Deyiş İlahi Sözü

Gayreti var yok dermanım buyruğundur,
Tek fermanım canlara cansın cananım gelem sana senin ile.
Gayreti var yok dermanım buyruğundur,
Tek fermanım canlara cansın cananım gelem sana senin ile.

Senden ayrı düştüğüm de varam sana senin ile,
Sev hududu aştığımda dolam sana senin ile,
Gayreti var yok dermanım buyruğundur,
Tek fermanım canlara cansın cananım gelem sana senin ile.

Esman yüreklerde lezzet senden gelir,
Lutuf izzet Sıddık’ını kula benzet salam sana senin ile,
Gayreti var yok dermanım buyruğundur,
Tek fermanım canlara cansın cananım gelem sana senin ile.