Durduramazlar

Durduramazlar İlahi Sözü

Ey tağutun düzeni, Kürdistan hayinleri
Müslüman milletimi, döndüremezsin
İslam ile yoğrulan, Kur-an ile doğrulan
Şeyh Said askerini, kandıramazsın
****
Biz Allah’ın askeri, şehadet neferleri
Hizbullahi çizgiden, çeviremezsin
Yetmiş yılın zalimi, tarih bilir halimi
Soy kırım günlerini, gizleyemezsin

Maskeler düşürüldü, İbrahimler büyüdü
Zulmün kan denizinde, boğulacaksın
Biz Allahın askeri, Kur-an’ın bülbülleri
Gülistanın gülleri, koparamazsın

Molla Hida, Hacıyı, Molla Zeki Atayı
Hizbullahi davayı, durduramazsın
Yirmibeş kıyamını, Susa katliamını
Kel Ali celladını, unutamazsın

Biz Allahın askeri, gülistanın gülleri
Kur-an’ın bülbülleri, susturamazsın
Biz Allah’ın askeri, şehadet neferleri
Hizbullahi çizgiden, çeviremezsin