Dili Pür Istırabım Mevcei Seylabdır Sensiz İlahi Sözleri

Dili Pür Istırabım Mevcei Seylabdır Sensiz İlahi Sözü

Meta’-i zindegi bâr oldu dûş-i câna hicrinle,
Dil-i şûrîde-hâlim şöyle ki bî-tâbdır sensiz.
Meta’-i zindegi bâr oldu dûş-i câna hicrinle,
Dil-i şûrîde-hâlim şöyle ki bî-tâbdır sensiz.

Dil-i pür-ızdırabım mevce-i seylâbdır sensiz,
Dü çeşm-i hun-feşanım halka-i girdabdır sensiz.
Meta’-i zindegi bâr oldu dûş-i câna hicrinle,
Dil-i şûrîde-hâlim şöyle ki bî-tâbdır sensiz.

Dil-i pür-ızdırabım mevce-i seylâbdır sensiz,
Dü çeşm-i hun-feşanım halka-i girdabdır sensiz.
Meta’-i zindegi bâr oldu dûş-i câna hicrinle,
Dil-i şûrîde-hâlim şöyle ki bî-tâbdır sensiz.