Dertliyiz Senden Umarız Ferman İlahi Sözleri

Dertliyiz Senden Umarız Ferman İlahi Sözü

Çare yok senden olmasa çâre,
Dertliyiz senden umarız derman.
Çare yok senden olmasa çâre,
Dertliyiz senden umarız derman.

Ey Kerim Allah ey Gânî Sultan,
Dertliyiz senden umarız derman,
Lutfuna had yok ihsâna pâyan,
Dertliyiz senden umarız derman.

Gerçi kullarda masiyet çoktur,
Rahmetin mevlâm daha artıktır,
Gayrıdan bize hiç medet yoktur,
Dertliyiz senden umarız derman.

Gel demez isen biz günahkâra,
Bir adım kadir mi ki yol vara,
Çare yok senden olmasa çâre,
Dertliyiz senden umarız derman.

Bu Niyazi çün zikrine düştü,
Dün-ü gün gönlü fikrine düştü,
Zatına eren şükrüne düştü,
Dertliyiz senden umarız derman.