Derman Sendendir İlahi Sözleri

Derman Sendendir İlahi Sözü

Derd-i firkate, derman sendendir, ihsan sendendir.
Derd-i firkate, derman sendendir, ihsan sendendir.

Vakti seherde açıla perde,
Düştüğüm yerde derman sendendir, ihsan sendendir.

Düşmüşem kaldır, minnetim oldur,
Ağlatma güldür, derman sendendir, ihsan sendendir.

Benem biçare, kaldım avare,
Yürek püryâre, derman sendendir, ihsan sendendir.

Nefsi zalimi gözle halimi,
Sundum elimi, derman sendendir, ihsan sendendir.

Derviş himmete, çare vuslata,
Derd-i firkate, derman sendendir, ihsan sendendir.