Der Allah Allah İlahi Sözleri

Der Allah Allah İlahi Sözü

Gece ol kaim gündüzün saim,
Ehl-i Hak daim der Allah Allah.

Mestu hayranım zar u giryanım,
Her dem lisanım der Allah Allah.
Gözümden yaşlar akmaya başlar,
Cümle kurt kuşlar der Allah Allah.

Öğüdüm tut gel bir ele ver gel,
Ölmeden evvel der Allah Allah.
Gece ol kaim gündüzün saim,
Ehl-i Hak daim der Allah Allah.

Gezme yabanda bu Hakkı sen de,
Olmağa bende der Allah Allah.
Terket sivayı olma mürayi,
Seven Hüdayı der Allah Allah.

İns cin melekler yerde felekler,
Suda semekler der Allah Allah.
Hu İsm-i Âzam Hu Hu der hocam,
Kuddusi her an der Allah Allah.